Zapomniałeś hasła?

Jesteś na: strona główna  »  baza studiów


Znajdź tłumacza Zleć tłumaczenie

Znajdź studia

Wybierz szczegóły kierunku

* Wybierz języki:

Dodaj kolejny język Usun jezyk ostatni na liscie

* Rodzaj studiów:

Tryb studiów:

Odpłatność:

Miasto:

Baza jest ciągle rozbudowywana. Jeśli chcesz zgłosić nowe studia, zauważysz nieprawidłowość lub brak linka,
napisz do nas:

baza studiów

Uwaga: Niniejsza baza stanowi bazę danych podlegającą ochronie w myśl ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402). Producentem bazy danych jest Michał Wakuliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „INFO EXPRESS” w Siedlcach. Zgodnie z art. 6 ustawy producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Zgodnie z art. 11 ust. 1 w przypadku naruszenia prawa do baz danych producent może domagać się naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości 2-krotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – 3-krotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należnego tytułem udzielenia zgody na korzystanie z baz danych. Wynagrodzenie za udzielenie zgody na korzystanie z baz danych wynosi 1000 zł netto (słownie: tysiąc złotych netto) na rok.

Tłumacz wybrane słowo

Wszystkie języki angielski francuski włoski hiszpański niemiecki rosyjski polski

REKLAMA

REKLAMA