Zapomniałeś hasła?


Znajdź tłumacza Zleć tłumaczenie

Działy artykułów

2013-07-10

Z okazji obchodzonego 26 września 2010 r. Europejskiego Dnia Języków, Eurostat (Główny Urząd Statystyczny UE) opublikował dane z 2007-2008 r.: „In the EU, nearly 80% of children were studying a foreign language at primary school in 2008”, dotyczące znajomości języków obcych. Według przedstawionych badań, 79% dzieci w UE uczyło się języka obcego już w szkole podstawowej, zaś w wieku pogimnazjalnym – 83%. W państwach takich jak Luksemburg, Szwecja, Włochy i Hiszpania, niemalże wszyscy uczniowie...

2013-06-20

Dyplom studiów humanistycznych to nie wyrok na własne życzenie. W społeczeństwie panuje utarty pogląd, że humanista skazany jest na porażkę. Jednak ukończenie studiów, nie tylko humanistycznych, nie daje dziś pewności rychłego znalezienia zatrudnienia. Absolwenci studiów wyższych stanowią najliczniejszą grupę osób długotrwale bezrobotnych. To właśnie oni najszybciej znajdują pracę, jednak nazbyt często nieadekwatną do ich kwalifikacji...

2012-07-04

W Polsce wykonywane są tłumaczenia uwierzytelnione i tłumaczenia zwykłe. Ustawowa regulację prawna (patrz: Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego z późniejszymi zmianami) dotyczy jednak wyłącznie uzyskania tytułu i wykonywania czynności tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe (tj. niepoświadczone, niewymagające uwierzytelnienia), to tłumaczenia zarówno pisemne, jak i ustne. Dokonywać ich mogą nie tylko osoby posiadające wykształcenie filologiczne...

2012-04-19

W społeczeństwie panuje pogląd, że tłumaczenie pisemne, poza sposobem przekazu treści, praktycznie nie różni się od tłumaczenia ustnego. Jednak nic bardzie mylnego! Tłumaczem pisemnym nie może być każdy. Znajomość języka to zdecydowanie za mało. Niezbędne są też zdolności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera, często i specjalnego oprogramowania, umiejętność wyszukiwania informacji1 (gdyż, w odróżnieniu od tłumacza ustnego, tłumacz pisemny ma nieograniczoną możliwość czerpania wiedzy z...

2011-11-03

Zawód tłumacza ustnego wiąże się z różnorodnymi trudnościami i wymaga posiadania odpowiednich nawyków i umiejętności. Tłumacz, poza biegłą znajomością języka i wiedzy z określonej dziedziny, musi posiadać także odpowiedni tembr głosu, dobrą pamięć, refleks, zdolności analityczne i redakcyjne (umieć np. wyłonić kontekst niezrozumiałej czy niedosłyszanej wypowiedzi, zredagować wypowiedź, biorąc pod uwagę wyłącznie fakty kluczowe). Występują dwa rodzaje tłumaczenia ustnego: ...

2013-05-08

Tłumacz języka migowego jest niezbędny w różnych dziedzinach życia osób niesłyszących lub niedosłyszących. Jest jakby ich przewodnikiem i drogowskazem. Tłumacze języka migowego są coraz bardziej potrzebni i, mimo że osoby niesłyszące doskonale posługują się językiem miganym wśród swojej społeczności, są niezastąpieni w kontaktach pomiędzy osobami z dysfunkcjami słuchu a społeczeństwem, które przecież, w przeważającej większości, nie posługuje się systemem znaków języka migowego...

2011-09-20

Zawód tłumacza jest jednym z najbardziej popularnych na świecie. W praktyce może wykonywać go każdy, kto włada minimum dwoma językami. W Polsce stosuje się wyłącznie ustawową regulację prawną (Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego z późniejszymi zmianami) dla uzyskania i wykonywania czynności tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nią tłumaczem przysięgłym może być osoba, która: - posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii...

2011-12-27

Branża tłumaczeń jest rozdrobnionym i najbardziej złożonym sektorem w Europie. To także branża rozwijająca się najprężniej. Tylko w 2005 r. działało w Europie 1500 firm tłumaczeniowych... Niestety, przy wciąż niezbyt wysokiej liczbie wykwalifikowanych językoznawców, na rynku pojawia się coraz to nowa firma z branży tłumaczeniowej. Pomimo tego, że na rynku dominują duże firmy, wejście na rynek tłumaczeń pisemnych i ustnych jest stosunkowo łatwe...

2012-03-15

Z pisemnych tłumaczeń zewnętrznych korzysta aż 83% przedsiębiorstw z sektora prywatnego - branża budowlana, branża przemysłowa, handel, motoryzacja, FMCG, rolnictwo, outsourcing, z tego 42% stanowi współpraca z pracującymi na własną rękę freelancerami. Blisko 90% tłumaczeń wewnętrznych wykonywana jest przez pracowników, których tłumaczenie nie należy do głównych zadań. Tylko w nieco ponad 30% tłumaczeń dokonują tłumacze wewnętrzni (wg PB Online1). Na decyzję zlecenia „na zewnątrz” tłumaczenia...

2011-08-01

Przejęcie prezydencji Polski w UE zagwarantowało tłumaczom sporo pracy i jednocześnie zapewniło szansę rozwoju dla nich. Będą mieli okazję wykazać się swoimi kwalifikacjami oraz zadbać o najwyższy poziom przekazu kodu językowego. Przed nimi… nie lada wyzwanie! Nadszedł czas na nasz kraj, aby objąć sześciomiesięczną prezydencję w Unii Europejskiej. W tym okresie Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej oraz uczestniczyć na wszystkich polach aktywności...

2012-08-23

W dobie powszechnej obecności funduszy unijnych warto przyjrzeć się, czy tłumacze mają szansę na kawałek tego tortu – i nie musi to być koniecznie tort europejski. Śmiało można szukać dodatkowych środków finansowych także na naszym polskim podwórku.

2012-01-02

Przeprowadzone przez CiLT (The National Centre for Language) i InterActInternational (International Communication Specialist) badania nie tylko podkreśliły rangę języka angielskiego w kontaktach handlowych, ale też, w pełni uzasadnione wielomilionowymi stratami firm, zapotrzebowanie na znajomość innych języków obcych. Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej w 2006 r. stanowiły 50% rynku pracy. Spośród poddanych badaniu blisko 2000 europejskich firm, aż 195...

2012-03-22

W Unii Europejskiej funkcjonują 3 alfabety i 23 języki urzędowe: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Tylko język angielski, francuski i niemiecki zyskał miano proceduralnego. Każdy unijny organ posiada własną, odrębną służbę tłumaczeniową. Parlament Europejski powołał 2 instytucje..

2011-10-13

Języki skandynawskie, ze względu na swoje podobieństwo do siebie nawzajem, bywają często mylone. A tymczasem… To właśnie w różnorodności tkwi ich wyjątkowość i powolny, acz systematyczny wzrost ich popularności także w Polsce. Szwedzki, norweski, islandzki i duński - wychodzą z cienia, żeby na stałe zadomowić się na uczelniach wyższych. Zanim podejmiesz naukę któregoś z tych języków, zapoznaj się z ich historią, z pismem, oraz zasadniczymi różnicami między nimi...

2011-10-14

Na podstawie interaktywnego atlasu UNESCO, przedstawiającego stopień zagrożenia języków na całym globie, można wyciągnąć jednoznaczny wniosek – języki giną! Ogromnym zagrożeniem dla języków jest obecnie nie tylko powszechnie traktowany jako lingua franca język angielski. Współczesne warunki, jakoby zmuszają ludzi do bycia mobilnymi, tym samym rodzi się konieczność dostosowania do większości i porzucenia swojego języka na rzecz języka dominującego. Zagrożenie rośnie również wtedy, gdy...

2011-12-01

Język polski jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków świata, ze względu na swoją fleksyjność. Jednak nie stanowi to trudności w przyswojeniu go. Coraz większa liczba osób wykazuje zainteresowanie językami słowiańskimi, a zwłaszcza językiem polskim. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nauka języka polskiego staje się coraz bardziej popularna. Na uczelniach wyższych w różnych miejscach na świecie powstają kierunki ze specjalnością filologia polska...

2013-10-09

Afryka jest mieszanką wielu grup etnicznych, kultur, religii i języków. To właśnie języki określają tożsamość Afrykańczyków. Jednym z nich jest język afrykanerski, który powstał na bazie języka holenderskiego, francuskiego, portugalskiego. Niestety, mimo iż jest oficjalnym językiem w RPA, to wciąż jest narażony na wyginięcie. Afrikaans jest używany w Principally Pretoria and Bloemfontein, Botswanie, Malawii, Namibii, Zambii, Zimbabwe, Cape Town, Lesotho, Johannesburgu. Językiem afrykanerskim...

2012-04-30

Nie od dziś wiadomo, że poligloci mają łatwiej w poszukiwaniu pracy. Opanowanie paru języków jest nie tylko komfortem np. w podróżach, czy wyjazdach służbowych i świetnym sposobem na samorealizację, ale również… czynnikiem chroniącym przed poważną chorobą, jaką jest Alzhaimer. Poliglota to człowiek władający wieloma językami obcymi. Wielu z dorosłych uważa, że na naukę języka jest już za późno. Nic bardziej mylnego! Nigdy nie jest za późno. Wystarczy szczypta chęci, łyżka motywacji i odrobina...

2011-09-30

Święty Hieronim – kapłan, uczony, asceta, pustelnik. Kochany przez oddanych mu przyjaciół, znienawidzony przez licznych wrogów. Odważny i stanowczy; żarliwie zwalczał współczesne mu herezje. W pamięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako autor Wulgaty - łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego. Jest także autorem wielu komentarzy biblijnych i prac egzegetycznych. Dzięki swojej benedyktyńskiej pracy stał się patronem tłumaczy, studentów, księgarzy, biblistów, egzegetów oraz eremitów...

2012-02-28

Tadeusza Boya-Żeleńskiego współcześnie nie trzeba nikomu przedstawiać – szczególnie znawcom i sympatykom literatury francuskiej, której arcydzieła (jak np. utwory Moliera, Prousta, Flauberta, Stendhala, Rousseau i wielu innych) są znane Polakom właśnie dzięki znakomitym przekładom Boya. Pasja tłumaczenia, która towarzyszyła mu przez cały czas, była okazją do uwielbienia mistrza już za życia, a nowatorska działalność społeczna – do krytyki jego poczynań...

2012-03-29

Wybitny slawista, tłumacz literatury rosyjskiej, białoruskiej i francuskiej. Dzięki niemu znamy takich pisarzy jak: Aleksander Kurpin, Michaił Bułhakow, Nikołaj Zabołocki, Włodzimierz Wysocki, Siergiej Jesienin. Za swoje osiągnięcia translatorskie otrzymał nagrodę PEN Clubu w 2001 roku. Dziś podziwiamy dorobek tego niezwykłego tłumacza. Przyszedł na świat 22 sierpnia 1923 roku w Lebiodzie na terenie dzisiejszej Białorusi w rodzinie szlacheckiej. Jego młodość przypada na okres wojenny. W czasie..

2011-09-20

Narzędzia technologii językowej (tłumaczenie maszynowe, narzędzia CAT, programy wspomagające) stanowią 10% wartości całego rynku tłumaczeń. Czy są w stanie całkowicie zastąpić pracę człowieka? Narzędzia technologii językowej (ang. language technology tools) stanowią 10% wartości całego rynku tłumaczeń. Tylko od 2004 do 2005 r. zysk z niego uzyskany osiągnął 18 mln €. W 2008 r. jego wartość wyniosła 567.500.000 €. W związku z szacowanym średnim wzrostem wartości rynku o 10% rocznie, do 2015 r...

2012-03-02

Termin „fałszywi przyjaciele tłumacza” („faux amis du traducteur”) w literaturze językoznawczej w 1928 r. zaistniał dzięki pracy Maxime Koessler’a i Jules Derocquigny’ego Les faux amis ou Les trahisons du vocabulaire anglais: Conseils aux traducteurs. Określenie odnosi sie do „wyrazów dwóch języków o identycznej lub podobnej formie (graficznej i/lub fonetycznej), lecz różnych znaczeniach”. W pułapkę „fałszywych przyjaciół” wpadają zarówno początkujący, jak i wykwalifikowani specjaliści...

    Tłumacz wybrane słowo

    Wszystkie języki angielski francuski włoski hiszpański niemiecki rosyjski polski

    REKLAMA

    REKLAMA