Zapomniałeś hasła?


Znajdź tłumacza Zleć tłumaczenie

Znajomość języków obcych w Europie

2013-07-10

 Polscy uczniowie postawili na angielski

 

Z okazji obchodzonego 26 września 2010 r. Europejskiego Dnia Języków, Eurostat (Główny Urząd Statystyczny UE) opublikował dane z 2007-2008 r.: „In the EU, nearly 80% of children were studying a foreign language at primary school in 2008”, dotyczące znajomości języków obcych. Według przedstawionych badań, 79% dzieci w UE uczyło się języka obcego już w szkole podstawowej, zaś w wieku pogimnazjalnym – 83%. W państwach takich jak Luksemburg, Szwecja, Włochy i Hiszpania, niemalże wszyscy uczniowie szkół podstawowych uczyli się języka obcego. Najgorzej w badaniach wypadła Irlandia, Holandia i Węgry.

 

 Wykres 1. Znajomość języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych (2008 r.)

 

Bez mała wszyscy uczniowie w wieku pogimnazjalnym w Czechach, we Francji, w Holandii, w Finlandii i w Szwecji, uczyli się języka obcego. W Finlandii, w Holandii i w Rumunii odnotowano wysoki odsetek uczniów w wieku pogimnazjalnym, uczących się drugiego języka obcego. Najgorzej w rankingu wypadła Wielka Brytania i Irlandia.

 

            Wykres 2. Znajomość języków obcych wśród uczniów w wieku pogimnazjalnym (2008 r.)2

 

Pierwszym językiem, zarówno w przypadku uczniów szkół podstawowych jak i w wieku pogimnazjalnym, był język angielski. Języka francuskiego jako pierwszego uczyli się tylko uczniowie szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym w Irlandii (3% i 58%), a także Wielkiej Brytanii (69% i 32%).

 


 Wykres 3. Uczniowie szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym (w procentach),
którzy uczyli się języka angielskiego jako pierwszego (2008 r.)3

 

Drugim, najczęściej wymienianym językiem obcym był język francuski lub język niemiecki, którego uczyło się 10% uczniów szkół podstawowych i 39% uczniów w wieku pogimnazjalnym.

 

Wykres 4. Uczniowie szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym (w procentach),
którzy uczyli się języka francuskiego (jako drugiego) (2008 r.)4

 

Wykres 5. Uczniowie szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym (w procentach), 
którzy uczyli się języka niemieckiego (jako drugiego) (2008 r.)5

 

Wśród uczniów szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym, w państwach takich jak Wielka Brytania (19% i 8%) i Szwecja (5% i 42%), popularna była nauka języka hiszpańskiego jako drugiego. Języka rosyjskiego, również jako drugiego, uczyli się uczniowie szkół podstawowych i w wieku pogimnazjalnym w Bułgarii (8% i 37%) i na Łotwie (12% i 51%), a także uczniowie szkół w wieku pogimnazjalnym z Litwy (39%) i Estonii (65%).

W przypadku osób dorosłych w wieku 25-64, 13,3% zadeklarowało biegłą znajomość języka obcego, 15,9% władanie językiem obcym w stopniu dobrym, 29,6% stwierdziło, iż posiada podstawy języka obcego i nie ma trudności ze zrozumieniem i zastosowaniem słownictwa „życia codziennego”, zaś aż 38,3% nie znało żadnego języka obcego.

 

 Wykres 6. Poziom znajomości języków obcych wśród osób dorosłych w wieku 25-64 lata (2007 r.)6

 

Według danych z 2007 r. , pośród języków obcych prym wiódł język angielski, niemiecki i rosyjski:

 

Wykres 7. Znajomość języków obcych wśród osób dorosłych w wieku 25-64 lata (2007 r.)7

 

Znajomość języka rosyjskiego jest bardzo niska w krajach zachodnich. Jednakże, jak wynika z badań, nie jest on domeną wyłącznie państw wschodnich – w Niemczech jego znajomość zadeklarowało ponad 9% respondentów. Znajomość języka francuskiego, w porównaniu z językiem niemieckim i rosyjskim, była stosunkowo niewielka. Największy odsetek jego znajomości odnotowano w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Portugalii. Natomiast język hiszpański znało zaledwie 4% osób dorosłych, najwięcej w Portugalii i Francji.

                                                

                                                                                                                                 


 

Czytaj także:

Zawód tłumacza w Europie

Branża tłumaczeniowa w Europie

 


1Eurostat - News Releases, 139/2010 - 24 September 2010 [online]. Eurostat Press Office [dostęp 1 października 2010].
Dostępny w Internecie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092010-AP/EN/3-24092010-AP-EN.PDF.
2Tamże, [dostęp 4 października 2010].
3Tamże, [dostęp 4 października 2010].
4Tamże, [dostęp 4 października 2010].
5Tamże, [dostęp 5 października 2010].
6Źródło: Lene Mejer, Sadiq Kwesi Boateng, Paolo Turchetti: Population and social condition [online], w:[ Statistic in focus/49/2010]. [dostęp 4 października 2010].
Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF.
7Tamże, [dostęp 4 października 2010.
8Źródło: Eurostat - News Releases, 139/2010 - 24 September 2010 [online]. Eurostat Press Office [dostęp 5 października 2010].
Dostępny w Internecie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092010-AP/EN/3-24092010-AP-EN.PDF.

Tłumacz wybrane słowo

Wszystkie języki angielski francuski włoski hiszpański niemiecki rosyjski polski

REKLAMA

REKLAMA