Zapomniałeś hasła?


Znajdź tłumacza Zleć tłumaczenie

Studia filologiczne a potrzeby rynku

2013-06-20

 

 

Niekoniecznie głową w mur

 

 

Dyplom studiów humanistycznych to nie wyrok na własne życzenie. W społeczeństwie panuje utarty pogląd, że humanista skazany jest na porażkę. Jednak ukończenie studiów, nie tylko humanistycznych, nie daje dziś pewności rychłego znalezienia zatrudnienia.
 

Absolwenci studiów wyższych stanowią najliczniejszą grupę osób długotrwale bezrobotnych. To właśnie oni najszybciej znajdują pracę, jednak nazbyt często nieadekwatną do ich kwalifikacji, także taką, w której wyższe wykształcenie jest po prostu zbędne. Tym samym szerzy się zjawisko bezrobocia utajonego1.

 


Wykres 1. Na podstawie publikacji Publicznych Służb Zatrudnienia2


Wielu osobom udaje się podjąć pracę jeszcze w czasie trwania studiów. Niestety duży odsetek absolwentów znajduje zatrudnienie po ponad 12-miesięczym okresie czasu od ukończenia edukacji, bądź nie podejmuje pracy w ogóle.

 

Wykres 2. Okres od zakończenia edukacji do podjęcia pracy (na podstawie: Wejście ludzi młodych na rynek
pracy w Polsce w 2009 r. GUS 20113)

 

Wśród absolwentów jest duża liczba szczęśliwców, którzy otrzymują posadę specjalisty i niewielki odsetek osób, które zajmują stanowisko wyższego urzędnika, czy kierownika. Niestety są też tacy, którym przychodzi zadowlić się funkcją pracownika biurowego lub sprzedawcy.

 

 

Wykres 3. Rodzaj pierwszej pracy (na podstawie: Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. GUS 20114)

 

Absolwenci najczęściej otrzymują pracę stałą lub na czas określony w pełnym wymiarze czasu. Jest też duży procent osób decydujących się na pracę na własny rachunek.

 


Wykres 4. Wymiar czasowy pierwszej pracy (na podstawie: Wejście ludzi młodych na rynek
pracy w Polsce w 2009 r. GUS 20115)

 

 Niesłabnąca popularność i drugie dno

 

Statystyki nie są w stanie dobrze odzwierciedlić poziomu problemu.

Młodzi ludzie, którzy ukończyli studia, często nie rejestrują się w urzędach pracy, inni zaś, w poszukiwaniu zatrudnienia, wyjeżdżają za granicę. Tylko w latach 1998-2000 w tym celu opuściło kraj 800-900 tys. osób (m.in. absolwentów6).

 


Wykres 5
. Wzrost liczby bezrobtnych absolwentów filologii obcojęzycznych (na podstawie publikacji Publicznych Służb Zatrudnienia7 ).
[SL – śląskie, MA – mazowieckie, MP – małopolskie, DS - dolnośląskie, WP – wielkopolskie, PK – podkarpackie, LD – łódzkie,
PD – podlaskie, LB – lubuskie, KP - kujawsko-pomorskie, SW – świętokrzyskie, WM - warmińsko-mazurskie, OP – opolskie, PM – pomorskie,
ZP –  zachodniopomorskie, LU – lubelskie]

 

Pomimo sytuacji panującej na rynku pracy, studia filologiczne wciąż cieszą się popularnością – największą filologia, specjalność: filologia angielska, gdzie w roku akademickim 2010/2011 o przyjęcie ubiegało się ogółem 17 529 osób8.

 

Wykres 6. Kandydaci na stacjonarne studia, sp. filologia angielska (na podstawie wybranych
statystyk rekrutacyjnych uczelni wyższych9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wykres 7.                                                                                                                     Wykres 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wykres 9.                                                                                                        Wykres 10.
Wykres 7,8,9,10. Liczba kandydatów na studia filologiczne (na podstawie wybranych
statystyk rekrutacyjnych uczelni wyższych10)

 

  Każdy sobie…

Oferta studiów filologicznych jest bogata. Już na poziomie licencjackim możliwe jest podjęcie nauki nie tylko na typowym, jak filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, kierunku (nauczycielskim lub tłumaczeniowym). Uczelnie oferują także studia w zakresie:
bałtystyka (Uniwersytet Warszawski)
⇒bałkanistyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
indianistyki (Uniwersytet Jagielloński)
⇒iranistyki (Uniwersytet Jagielloński)
turkologii (Uniwersytet Jagielloński).


Wachlarz kierunków to także studia z zawężoną specjalizacją np.:

filologia angielska, specjalizacja spośród American, British, Linguistics (Uniwersytet Warszawski),
⇒filologia białoruska, specjalizacja: literaturoznawstwo i językoznawstwo (Uniwersytet Warszawski),
filologia rosyjska, specjalizacja: translatoryka i język biznesu (Uniwersytet Gdański),
języki stosowane: j. francuski i j. angielski, program tłumaczeniowy z językiem biznesu (Uniwersytet Śląski),
angielski język biznesu (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie),
język angielski w biznesie i administracji (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

filologia angielska, program: język biznesu (Uniwersytet Śląski),
filologia angielska, specjalizacja: translatoryczna – przekład literacki lub przekład specjalistyczny (Uniwersytet Gdański),
filologia angielska z translatoryką – tłumaczenia prawno-biznesowe (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi),
filologia hiszpańska z translatoryką – tłumaczenia prawno-biznesowe (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi),
filologia germańska z translatoryką (tłumaczenia prawno-biznesowe) (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi),
język hiszpański w biznesie i turystyce (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi),
język angielski w biznesie i turystyce (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach),
język niemiecki w biznesie i turystyce (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach),
filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
filologia rosyjska, specjalizacja: translatoryczna w zakresie komunikacji językowej w sferze biznesu, a także nauczycielska i kulturoznawczo-literacka (Uniwersytet Gdański),
język rosyjski biznesu (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach),
j. rosyjski w biznesie z j. białoruskim lub bułgarskim (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej),
filologia rosyjska, specjalizacja: translatoryka biznesowa (Uniwersytet Zielonogórski),
filologia słowiańska, specjalizacja: chorwacki język biznesu (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
filologia słowiańska, specjalizacja: czeski język biznesu (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
filologia słoweńska, specjalizacja: słoweński język biznesu (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
filologia ukraińska, specjalizacja: j. ukraiński w biznesie (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej),
przekładoznawstwo stosowane (Uniwersytet Opolski).


Dla osób, pragnących zdobyć wiedzę w zakresie dwóch języków, uczelnie proponują studia lingwistyczne:
język angielski z językiem niemieckim (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
język angielski z językiem arabskim (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
język angielski z językiem francuskim (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
język angielski z językiem niemieckim (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
język angielski z językiem rosyjskim (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
język francuski z językiem arabskim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
język niemiecki z językiem angielskim (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
język niemiecki z językiem rosyjskim (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).


Uczelnie starają się przyciągnąć kandydatów do siebie nie tylko ofertą edukacji (nabór na kolejny rok akademicki zazwyczaj wiąże się z poszerzoną ofertą), ale i zapewnieniami, że studia są kompatybilne z wymaganiami pracodawców.
Niestety, program studiów nie zawsze jest adekwatny do potrzeb rynku pracy, tym samym skazując świeżo upieczonych absolwentów na zasilenie szeregów bezrobotnych.

W ramach przeprowadzonego przez eDialog sp. z o.o. i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych projektu Uczelnia przyjazna Pracodawcom, wyłoniono i nadano honorowy tytuł zaledwie 8 szkołom wyższym. W grupie tej znalazły się oferujące m.in. studia filologiczne i lingwistyczne Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie11 (gdzie tylko w roku akademickim 2007/2008 kierunki filologiczne ukończyło 1 043 osoby12).


 

Tylko dla wybranych

Konkurencja na rynku pracy jest zbyt duża, by spełniło się marzenie każdego absolwenta o znalezieniu pracy w swoim zawodzie.

 


Wykres 11. Liczba absolwentów filologii obcojęzycznych a liczba ofert pracy w urzędach pracy13

 

Zawód filologa ze specjalnością filologia obcojęzyczna znajduje się w grupie przedstawianych przez urzędy pracy rankingach zawodów nadwyżkowych:
⇒Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: nadwyżka 0,021714 (II półrocze 2009),
⇒Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: nadwyżka 0,016415 (2009 r.),
⇒Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: 0,014716 (I półrocze 2010 r.),
⇒Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: nadwyżka 0,005617 (I półrocze 2010 r.),
⇒Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: nadwyżka 0,00418 (I półrocze 2010 r.)


Jednak wciąż jest to zawód, gdzie owa nadwyżka, w skali całego kraju, plasuje go w rankingach zawodów o najniższym wskaźniku intensywności: 0,009719 (I półrocze 2010 r.) Z jednej strony nadmiar filologów to bolączka m.in. województwa lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, z drugiej zaś - brak nadwyżki spowodowany jest po prostu brakiem ofert pracy...

 


Wykres 12. Zawody nadwyżkowe wg wybranych województw

(na podstawie dostępnych statystyk Publicznych Służb Zatrudnienia i Wojewódzkich Urzędów Pracy)20

 
Przykładowo w Lublinie (I półrocze 2010 r.) na 11 zgłoszonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy ofert pracy przypadło 287 zarejestrowanych filologów (ponad 26 osób na 1 ofertę). W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie – 4 oferty na 37121 osób.

(I półrocze 2010 r.). W 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – 3 oferty pracy na 33522 osób ze specjalnością filologia obcojęzyczna. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (I półrocze 2010) dla 95 osób nie pojawiła się żadna oferta (analogicznie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach (95 zarejestrowanych) , Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (77 zarejestrowanych)24.

 

 Wykres 13. Liczba osób bezrobotnych o specjalności filologia obcojęzyczna w stosunku do ofert pracy (na podstawie dostępnych statystyk Wojewódzkich Urzędów Pracy25)

 

 

Zielone światło dla wytrwałych

Filolodzy mają jednak szansę na pracę. Siła tkwi nie tylko w będącej dzisiaj w cenie znajomości języków obcych, gdy język angielski stał się standardem, wyższą koniecznością. Bycie humanistą, pomimo tak powszechnej promocji kierunków ścisłych, może okazać się zaletą. Kluczem do sukcesu niekoniecznie jest przekwalifikowanie, ale umiejętne, przemyślane i stosunkowo wczesne zaplanowanie swojego dalszego rozwoju: studia podyplomowe, kursy, szkolenia. Humaniści coraz częściej postrzegani są jako osoby posiadające wszechstronną wiedzę, tzw. „umiejętności miękkie”, a także potrafiące odnaleźć się w różnych branżach: konsulting, obsługa klienta, sprzedaż, marketing, reklama, Public Relations, Human Resources. Szansą jest także Internet, gdzie humaniści mogą znaleźć zatrudnienie jako tłumacze, redaktorzy.
                                                                       
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

 

Czytaj także:

Języki obce w handlu

 


1. Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. [online]. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2010, str.62-63. [dostęp 14 marca 2011]. ISBN 978-83-7027-462-7.63.
2. Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom [online]. Warszawa 2010 [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/wp-content/uploads/2010/12/Raport-UPP.pdf, str.5. ISBN 978-83-61125-33-4.
3. Jolanta Nowak: Humanista też zarobi. [online] [dostęp 15 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,4646492.html;
4. LinguaJob.pl: Humanista szuka pracy [online] [dostęp 15 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://www.linguajob.pl/artykuly/?id=41.
5. LinguaJob.pl: Języki obce rządzą Twoją karierą! [online]. [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://www.linguajob.pl/artykuly/?id=93.
6. LinguaJob.pl: Filologia i co dalej? Zaplanuj swoją przyszłość zawodową.[online] [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://www.linguajob.pl/artykuly/?id=108.
7. Do-celu.eu: Małopolska: praca, kariera, rozwój, nr 17. Kraków, sierpień 2010 [online]. [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://www.malopolska.do-celu.eu/magazyn/sierpien-2010.
8. Poranny.pl: Humaniści na rynku pracy,13 września 2009 [online]. [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090913/PRACA/134123275.
9. Gdzie dobrą pracę znajdzie humanista? [online]. wp.pl, 12 stycznia 2011. [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://praca.wp.pl/title,Gdzie-dobra-prace-znajdzie-humanista,wid,13027943,wiadomosc-kariera-zarobki.html.
10. Zarobki rosną dzięki znajomości języków. Dziennik Gazeta Prawna, 16 września 2010 [online]. [dostęp 14 marca 2010]. Dostępny w Internecie:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/451918,zarobki_rosna_dzieki_znajomosci_jezykow.html
;.
11. Statystyki Wojewódzkich Urzędów Pracy – patrz przypisy końcowe.


 

1Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom [online]. Warszawa 2010 [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/wp-content/uploads/2010/12/Raport-UPP.pdf, str.5. ISBN 978-83-61125-33-4.
21)Wydział Analiz i Statystyki (AM, MB): Zarejestrowani bezrobotni i wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w I półroczu 2010 r. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy wrzesień 2010. [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,969425
.

2) Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ, MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2009. [online]. [dostęp 11 marca 2011]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy sierpień 2009. Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,958155.

3) Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki (MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2008. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy kwiecień 2009 [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,935354.

3Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. [online]. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2010, str.62-63. [dostęp 14 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wejscie_ludzi_mlodych_na_ryn_prac_2009.pdf . ISBN 978-83-7027-462-7.63 w przypadku braku danych nie należy odczytywać jako „0”. Brak danych oznacza błąd próby.
4Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. [(...). [dostęp 14 marca 2011].
5Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. [online]. (...). [dostęp 14 marca 2011].
6Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom [online]. Warszawa: Instytut Pracy i Polityki Społecznej, eDialog Sp. z.o.o. 2010 [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/wp-content/uploads/2010/12/Raport-UPP.pdf, str.5. ISBN 978-83-61125-33-4
.

71) Wydział Analiz i Statystyki (AM, MB): Zarejestrowani bezrobotni i wolne miejsca pracy według zawodów w I półroczu 2010r. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy wrzesień 2010. [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,969425 .

2) Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ, MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2009. (2009 Bezrobotni i oferty według zawodów i specjalności II półrocze) [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy luty 2010 [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,958155.

3) Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki (MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2008. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy kwiecień 2009 [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,935354.

4) Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki: Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2007 roku. (Bezrobotni wg grup zawodów i specjalności w II półroczu 2007) [online]. [dostęp 11 marca 2011]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy luty 2008. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,910000.

8Politechniki popularniejsze niż uniwersytety: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 stycznia 2011. [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/1833/artykul/politechniki-popularniejsze-niz-uniwersytety/.

91) Progi punktowe w roku akademickim 2010/2011. Studia stacjonarne: Uniwersytet Gdański [online]. [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: [dostęp 15.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/pliki1011/progi_stacjonarne_1011.pdf.

2) Statystyki kwalifikacyjne na rok 2010/2011 [online]. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego [dostęp 15.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/zdj/ftp/174/statystyki_2010_2011.pdf.

3) Liczba kandydatów na jedno miejsce w dniu 6 lipca 2010 r. [online]. [dostęp 15.03.2011 r.]. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dostępny w Internecie: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1075.

4) Liczba kandydatów w zakończonych rekrutacjach na studia stacjonarne, I stopnia i jednolite magisterskie: Uniwersytet Warszawski [online]. [dostęp 15.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/statystyki_kandydaci1011kolejnosc.pdf.
5) Sprawozdania roczne Rektora z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego: Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010 [online]. [dostęp 15.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://uniwr.biuletyn.info.pl/.
101) Progi punktowe w roku akademickim 2010/2011. Studia stacjonarne [online]. Uniwersytet Gdański [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie:
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/pliki1011/progi_stacjonarne_1011.pdf
.

2) Statystyki kwalifikacyjne na rok 2010/2011 [online]. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/zdj/ftp/174/statystyki_2010_2011.pdf.

3) Liczba kandydatów na jedno miejsce w dniu 6 lipca 2010 r. [online]. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1075.

4) Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku 2010/2011 [online]. Katowice: Uniwersytet Śląski [dostęp 08.03.2011].Dostępny w Internecie: http://kandydat.us.edu.pl/liczba-kandydatow-na-1-miejsce-w-roku-20102011.

5) Liczba kandydatów na jedno miejsce w zakończonych rekrutacjach na studia stacjonarne, I stopnia i jednolite magisterskie: Uniwersytet Warszawski [online]. [dostęp 08.03.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/statystyki_kandydaci1011kolejnosc.pdf.

11Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom [online]. Warszawa 2010 [dostęp 09 marca 201 ]. Dostępny w Internecie: http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/raport-uczelnia-przyjazna-pracodawcom/, str.27. ISBN 978-83-61125-33-4.

12Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów [online]. [dostęp 15 marca 2011]. Lublin: WUP 2009. Dostępny w Internecie: http://www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=178.

131) Wydział Analiz i Statystyki (AM, MB): Zarejestrowani bezrobotni i wolne miejsca pracy według zawodów w I półroczu 2010r. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, wrzesień 2010. [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,969425.

2) Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ, MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2009. (2009 Bezrobotni i oferty według zawodów i specjalności II półrocze) [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, luty 2010 [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,958155.

3) Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki (MB): 2009. Bezrobotni i oferty według zawodów i specjalności I półrocze [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, sierpień 2009 [dostęp 11 marca 2011].Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,943381.

Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki (MB): Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2008. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, kwiecień 2009 [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,935354.

Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki: Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w I półroczu 2008. Załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. [online]. [dostęp 11 marca 2011]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, luty 2008. Dostępny w Internecie:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,918366.

Stanowisko do Spraw Analiz i Statystyki: Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności w II półroczu 2007 roku. (Bezrobotni wg grup zawodów i specjalności w II półroczu 2007) [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, luty 2008. [dostęp 11 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,910000.

14Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim w 2009 r. [online] [dostęp 09 marca2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=178 (zakładka „2 półrocze 2009”).

15Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza roczna - część pierwsza [online]. [dostęp 09 marca 2011]. Dostępny w Internecie: http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1926139259.

16http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/RANKING_ZAWODOW_DEFICYTOWYCH_I_NADWYZKOWYCH/2009/2009_1.pdf Kielce październik 2009.

17Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2010 r. [online] [dostęp 09 marca2011]. Kraków: WUP październik 2010. Dostępny w Internecie: http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_pliki-ocena-roczna/mzdin_I_2010_Maopolska.pdf.

18Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2010 roku cz. 2 [online] [dostęp 09 marca2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/monitoring_zawodow.

19Zawody deficytowe i nadwyżkowe. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, wrzesień 2010. http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,975990.

20Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2010 r. [online]. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, listopad 2010. http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,975990.

1) Wydział Analizy i Statystyki (AM): Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2009 r. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, październik 2010. Dostępny w Internecie: http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/101202_zawody_nadwyzkowe_i_deficytowe_za_2009_rok.pdf.

2) http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/RANKING_ZAWODOW_DEFICYTOWYCH_I_NADWYZKOWYCH/2010/ranking2010_I_polrocze.pdf.

3) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2009. [online]. Gdańsk: WUP 2009 [dostęp 09 marca2011]. Dostępny w Internecie: http://www.wup.gdansk.pl/g2/2010_04/999bb018699c0d5b513fb144c2913380.pdf.
21Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w I półroczu 2010 roku. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Kraków : WUP, październik 2010. Dostępny w Internecie:
http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_pliki-ocena-roczna/mzdin_I_2010_Maopolska.pdf.
22Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2010 roku cz. 2. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Katowice: WUP, Obserwatorium Rynku Pracy, październik 2010. Dostępny w Internecie:
http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/monitoring_zawodow.
23Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w I półroczu 2010 roku. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Kielce: WUP, październik 2010. Dostępny w Internecie:
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/RANKING_ZAWODOW_DEFICYTOWYCH_I_NADWYZKOWYCH/2010/ranking2010_I_polrocze.pdf.
24Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach w I półroczu 2010 r. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Olsztyn: WUP, lipiec 2010. Dostępny w Internecie:
http://www.up.gov.pl/tresc/doc/zawody_2010.pdf.
251) Struktura zawodowa ofert pracy (zakładka Struktura zawodowa ofert pracy – 2009, Struktura zawodowa ofert pracy – 2008 i I półrocze 2010) [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Dostępny w Internecie:
http://www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=175.
2) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w 2009 roku [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Kielce: WUP, Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy, wrzesień 2010. Dostępny w Internecie:
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/RANKING_ZAWODOW_DEFICYTOWYCH_I_NADWYZKOWYCH/2009/ranking2009.pdf. ISSN 1899-1408.
3) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w 2008 roku [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Kielce: WUP, Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy, październik 2009. Dostępny w Internecie:
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/RANKING_ZAWODOW_DEFICYTOWYCH_I_NADWYZKOWYCH/2008/2008.pdf. ISSN 1899-1408.
4) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 r. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Toruń: WUP, październik 2010 Dostępny w Internecie:
http://www.wup.torun.pl/publikacje/download/rynekpracy/2010/2010.11.03_Monitoring_zawodow_062010.pdf.
 5) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r. - część diagnostyczna [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Toruń: WUP, kwiecień 2010. Dostępny w Internecie:
http://www.wup.torun.pl/publikacje/download/rynekpracy/2010/2010.04.22_Monitoring.pdf.
6) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko - pomorskim w 2008 roku kwiecień 2009
http://www.wup.torun.pl/publikacje/download/rynekpracy/2009/2009.04.20_monitoring.pdf.
7) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2010 r. WUP w Krakowie, październik 2010
http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_pliki-ocena-roczna/mzdin_I_2010_Maopolska.pdf;
8) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych ZDIN w Małopolsce w 2009 r. [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Kraków: WUP, kwiecień 2010. Dostępny w Internecie:
http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_pliki-ocena-roczna/mzdin_2009_Malopolska.pdf.
9) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych ZDIN w Małopolsce w 2008r. Kraków: WUP, kwiecień 2009. Dostępny w Internecie:
http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/copy_of_pliki-ocena-roczna/2008.pdf.
10) Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych - I półrocze 2010 r. 2010 (W1.14T1 pdf) [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Warszawa: WUP, listopad 2010. Dostępny w Internecie:
http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1926139259#.
-Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych - analiza roczna - część pierwsza (2009W1.14T2.pdf), [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Warszawa: WUP, kwiecień 2010. Dostępny w Internecie:
http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1926139259.
-Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych (część 1T-II W-1 pdf, T-II W-2 pdf, T-II W-3 pdf) [online]. [dostęp 10 marca 2011]. Warszawa: WUP, kwiecień 2009. Dostępny w Internecie:
http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1926139259#
. 

Tłumacz wybrane słowo

Wszystkie języki angielski francuski włoski hiszpański niemiecki rosyjski polski

REKLAMA

REKLAMA